Етикетиране, маркировка и
външно оформление на потребителски опаковки.
Mаркетинг и рекламни материали

SVP CONSULT съдейства и консултира своите клиенти при въвеждането на нови продукти на българския пазар, като дава предложения и становища с цел привеждане в съответствие на опаковките, информацията на етикетите, съдържанието и представянето на допълнителна информация със специфичните за продуктите изисквания за етикетиране и предоставяне на продуктова информация както на българското, така и на европейското законодателство.

При нови или промяна на съществуващи национални или европейски регламенти и директиви, екипът ни и партниращите професионалисти проверява и при необходимост предлага корекция на информацията върху опаковките, за да бъдат те в съответствие с приложимите нормативни изисквания.

Насоките и становищата, които предоставяме по оформлението на маркетинг и рекламни материали за електронни цигари (вейп и наргилета) се основава на дългогодишния ни опит в силно регулираната тютюнева индустрия.

Можете да заявите:

  • Преглед и анализ на опаковки за тютюневи изделия или електронни цигари (вейп, електронно наргиле) за съответствието им с изискванията на закона;

  • Преглед и анализ на всякакъв вид опаковки на продукти;

  • Преглед и анализ на рекламни и маркетинг материали и дейности за съответствието им с изискванията на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, Закона за защита на конкуренцията и всички приложими норми.