Преводи и легализация

SVP CONSULT предоставя писмени преводи и легализации с Апостил от и на английски език.

В екипа на SVP CONSULT работят лингвисти, специализирани в различни области, с доказани качества и опит.

Можете да заявите превод на широк спектър от документи, а също и тяхната легализация:

  • Официални удостоверения: за раждане, за граждански брак, за развод, за семейно положение, епикризи, медицински, за фирмена регистрация и т. н.;

  • Пълномощни;

  • Документи от университети, училища или колежи;

  • Свидетелства за съдимост и професионална квалификация;

  • Банкови документи, справки и извлечения;

  • Всякакви търговски документи: договори и анекси.